Introduction

Last updated 8 months ago

Nhanh.vn là giải pháp quản lý bán hàng trên nền tảng điện toán đám mây, đồng bộ dữ liệu với website, dịch vụ vận chuyển, giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng, tăng doanh thu, giảm chi phí, phát triển kinh doanh hiệu quả hơn.

Nhanh API là gì?

  • API cung cấp các giải pháp để đồng bộ dữ liệu sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, tồn kho giữa Nhanh.vn và các hệ thống website khác. Các giải pháp này phù hợp cho cả các website bình thường (website của 1 cá nhân, công ty) và cả các sàn thương mại điện tử có nhiều gian hàng.

  • Nhanh API sử dụng RESTful và JSON format.

Get data from Nhanh.vn

Dữ liệu về vận chuyển:

Dữ liệu về đơn hàng

Dữ liệu về sản phẩm:

Dữ liệu về khách hàng

Dữ liệu về tin tức

Dữ liệu về hoá đơn:

Send data to Nhanh.vn

Listen webhooks from Nhanh.vn