Tổng quan hệ thống

Nhanh.vn là giải pháp quản lý bán hàng trên nền tảng điện toán đám mây, đồng bộ dữ liệu với website, dịch vụ vận chuyển, giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng, tăng doanh thu, giảm chi phí, phát triển kinh doanh hiệu quả hơn.

Nhanh API là gì?

 • API cung cấp các giải pháp để đồng bộ dữ liệu sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, tồn kho giữa Nhanh.vn và các hệ thống website khác. Các giải pháp này phù hợp cho cả các website bình thường (website của 1 cá nhân, công ty) và cả các sàn thương mại điện tử có nhiều gian hàng.

 • Nhanh API sử dụng RESTful và JSON format.

Các tình huống phổ biến

Đồng bộ sản phẩm

Nhanh.vn hỗ trợ đồng bộ sản phẩm 2 chiều:

 1. Bạn dùng Nhanh.vn trước, sau đó muốn lấy dữ liệu sản phẩm sang các hệ thống khác: Đồng bộ sản phẩm từ Nhanh.vn về hệ thống của bạn => nên dùng id sản phẩm bên Nhanh.vn làm key đồng bộ.

 2. Bạn có website từ trước, sau đó mới dùng Nhanh.vn: Bạn có thể đồng bộ sản phẩm từ website về Nhanh => nên dùng id sản phẩm bên website làm key đồng bộ.

  khi đồng bộ sản phẩm từ website cũ về Nhanh, Nhanh sẽ trả về id sản phẩm trên Nhanh, bên web sau đó có thể lưu lại idNhanh này và tất cả các API khác sau đó dùng idNhanh làm key đồng bộ

Đồng bộ tồn kho

 • Tồn kho chỉ được đồng bộ từ Nhanh.vn sang các hệ thống khác, Nhanh.vn không nhận cập nhật tồn kho từ bên ngoài.

 • Khi tồn kho trên Nhanh.vn có thay đổi, hệ thống của bạn sẽ nhận được 1 webhooks (xem thêm mục Listen Inventory.

Đồng bộ đơn hàng

 • Nhanh.vn hỗ trợ đồng bộ đơn hàng từ các hệ thống khác về, thường dùng khi bạn có website từ trước:

  • Khi khách đặt hàng: Đồng bộ thông tin đơn hàng về Nhanh.vn.

  • Khi khách hủy đơn hoặc thanh toán online cho đơn hàng: Cập nhật thông tin đơn hàng

  • Khi nhân viên xử lý các đơn hàng ở Nhanh.vn, Nhanh.vn sẽ gửi webhooks về hệ thống của bạn để cập nhật trạng thái đơn hàng, lịch trình vận đơn.

 • Nhanh.vn hỗ trợ các API về tính phí vận chuyển, và các cài đặt gửi Email, gửi SMS để thông báo cho khách hàng về thông tin đơn hàng.

Get data from Nhanh.vn

Dữ liệu về vận chuyển:

Dữ liệu về đơn hàng

Dữ liệu về sản phẩm:

Dữ liệu về khách hàng

Dữ liệu về tin tức

Dữ liệu về hoá đơn:

Send data to Nhanh.vn

Listen webhooks from Nhanh.vn