Giới thiệu

 • Các giao diện website bán hàng của Nhanh.vn đang sử dụng Twig làm template engine.

 • Tài liệu này sẽ giúp bạn mô tả cấu trúc 1 template, giúp bạn có thể tự tạo template mới hoặc chỉnh sửa nội dung template.

Giới thiệu Twig

Cấu trúc một template

 • css

 • img

 • js

 • view

  • home

   • index

   • loadview

   • search

  • layout

  • marketing

   • promotion

   • campagin

  • order

   • cart

   • order

  • product

   • product

  • store

   • agency

  • user

   • profile

   • user

  • website

   • contact

   • news

   • template

   • album